EN | VN

Trang chủ > Khách sạn

     
 Khách sạn

Ngày thường
- Phòng quạt : 300.000đ
- Phòng Máy lạnh nhỏ : 550.000đ
- Phòng Máy lạnh lớn : 900.000đ
- Phòng quạt tập thể : 80.000đ/ người

Ngày lễ : phụ thu thêm.

 
Phòng lớn  Phòng nhỏ  Phòng nhỏ 
HOTLINE +84 91 888 2985